ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༤

ཞིས་ཅིན་ཕིང་G20་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཞུགས་ཀྱི་མེད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་འཚོགས་རྒྱུའི་འཛམ་གླིང་གི་དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ཤུའི་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ཞུགས་རྒྱུ་མིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ། དེང་སྐབས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གལ་ཆེའི་ཚོགས་འདུ་དེར་ཞུགས་ཀྱི་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་ཡིན་ལ་ཚོད་དཔག་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱེད་བཞིན་འདུག

XS
SM
MD
LG