ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

བྱང་ཨ་རིའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པ་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ།


ཉེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ ༡༥་ནས་ ༡༧ བར་ལ་ ཨ་མེ་རི་ཀའི་རྒྱལ་ ས་ཝ་ཤིང་ཀྲོན་གྱི་ནང་འཚོག་པའི་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་ གཞུང་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པ་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་ ཡོད་པའི་སྐོར་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་ གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG