ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

སྲིད་དབང་སྒེར་གཅོད་འགོག་ཐབས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ལྷན་ཚོགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཏུ་སྲིད་དབང་སྒེར་གཅོད་ལམ་ལུགས་ཁྱབ་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་འགོག་ཐབས་སུ་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་༡༡༡་གི་ཆེས་མཐོའི་འགོ་ཁྲིད་སོགས་བསྡུ་སྐོང་གནང་ནས་དྲྭ་ལམ་དུ་དམངས་གཙོའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG