ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

བྷ་ཌན་ཉིན་བརྒྱད་ལ་ཡུ་རོབ་ཏུ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་འབྱོར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་སྲིད་དབང་བཟུང་བའི་རྗེས་སུ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཉིན་བརྒྱད་ཀྱི་འཚམས་འདྲི་ཐོག་མ་དེར་ཕེབས་ཡོད་ཅིང་། རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཕྱི་དྲོར་སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་དབྱིན་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ཐོན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG