ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

ཊམ་གྱི་འོས་བསྡུའི་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མུ་མཐུད་དུ་དྲིལ་བསྒྲགས་སྤེལ་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ལྟ་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་སྨན་ཁང་དུ་བཞུགས་ཏེ་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་འོས་བསྡུའི་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མུ་མཐུད་དུ་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བསྒྲགས་ཡོད་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG