ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༥

ཚན་རིག་པ་གཉིས་ལ་སྨན་གྱི་ནོ་བྷེལ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ།


༄༅།། ཚན་རིག་པ་གཉིས་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་དབང་པོས་ཚ་བ་དང་ཟུངས་ཤུགས་ཀྱི་ཤེས་ཚོར་གང་འདྲ་མྱོང་གི་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཡོད་ཅིང་། མ་འོངས་པར་སྙིང་ནད་བཅོས་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་པའི་སྟབས་ཀྱིས་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་མོར་ཚན་རིག་པ་དེ་དག་ལ་ནོ་བྷལ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར། མཉམ་འབྲེལ་གསར་ཁང་གིས་སྤེལ་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG