ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

ད་ལོའི་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་དུས་ཐོག་ལ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ལྟ་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་ས་ཁྲོའོ་ཁྱུའུ་ལ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡིན་མིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་ད་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལིན་ཕིས་ཁི་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་འདི་དུས་ཐོག་ལ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG