ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

ཞིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་བོད་དང་ཞིན་ཅང་། ཧོང་ཀོང་བཅས་ལ་དྲག་གནོན་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པས་གོང་འཁོད་ས་གནས་དེ་དག་གི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་འཁོན་སེམས་འཆང་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་།

XS
SM
MD
LG