ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱིས་ཨ་རིར་འབྲེལ་བ་འཛིན་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་གཞུང་གིས་ལོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི་རིང་ལ་ཨ་མི་རི་ཀར་འབྲེལ་བ་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སྡིགས་ར་བསྐུལ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་དམག་དོན་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་སླར་གསོ་བྱུང་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གིས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་དེར་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དང་མི་མང་རྣམས་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག

XS
SM
MD
LG