ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༢

རྒྱ་ནག་གིས་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ས་མིང་བསྒྱུར་དོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་རྩོད་གཞི་ཡོད་པའི་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ས་མིང་གསར་པ་འདོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ས་ཁུལ་དེ་དག་གི་བདག་དབང་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པའི་བདེན་དཔང་འཚོལ་གྱི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG