ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༧

འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུཊ་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚོར་བཀག་འགོག


༄༅།། འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚན་རིག་པ་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་གི་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཞིབ་འཇུག་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུ་བསྐྱོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནད་འགག་ཆེ་བའི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ལ་དམ་དྲག་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚན་རིག་པ་ཚོ་ཝུ་ཧན་གྱི་ནད་རིགས་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ནས་ཐོན་ཏེ་ས་ཆ་གཞན་གྱི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དེ་དག་ལ་ཁྲིད་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG