ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

ཐ་ལི་བྷན་ཟེར་བའི་ཚོགས་པ་འདི་ཅི་ལྟར་བྱུང་བ་རེད་དམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐ་ལི་བྷན་ཚོགས་པས་ཨ་ཧྥུ་གྷ་ནི་སི་ཐན་གྱི་གཞུང་དམག་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་གི་རིང་གཏོར་ཕམ་བཏང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་དབང་སྒྱུར་བྱེད་མགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་ལྟར། དེ་རིང་གི་ང་ཚོའི་ཕ་ཌ་ཁེ་སི་བསྐྱར་ཞིབ་ལས་རིམ་ནང་ཐ་ལི་བྷན་ཟེར་བའི་ཚོགས་པ་འདི་ཅི་ལྟར་མགོ་བཙུགས་ཡོད་མེད་དང་། ཁོ་ཚོའི་བསམ་བློའི་ལྟ་གྲུབ་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་མིན་སོགས།

XS
SM
MD
LG