ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༠

རྒྱ་ནག་གི་ནད་འགོག་སྲིད་ཇུས་དང་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་ཁ་གཏོར།


༄༅།། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོས་ཧྲང་ཧེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བཞིན་པ་སྔོན་འགོག་ཐུབ་ཐབས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་གཞུང་གིས་ནད་དུག་འགོས་ཡོད་པའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཕ་མ་དང་ཁ་གཏོར་མི་གཏོང་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག་ཅིང་། ཧྲང་ཧེ་གྲོང་ཁྱེར་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་པའི་ནད་རྟགས་ཐོན་པའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཕ་མའི་འཁྲིས་སུ་མ་བཞག་པར་ལོགས་སུ་ཁྲིད་ནས་ཟུར་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་ཤོག་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG