ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

རྒྱ་ནག་གི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་དུ་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་ལས་རྟགས་ནག་སུབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཞིན་ཅང་གི་ཡུ་གུར་བ་ཚོ་ངལ་རྩོལ་བཙན་བཀོལ་བྱེད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་ལ་མི་དགའ་བའི་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་སེམས་ཚོར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁང་ཁག་གིས་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་ལས་རྟགས་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་སོགས་ནག་སུབ་གཏོང་གི་ཡོད་པ

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG