ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

ཝྭེ་ནེ་ཛུ་ལའི་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཉེས་ཆད་ལ་གཡོལ་ཐབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཝྭེ་ནེ་ཛུ་ལའི་སྲིད་འཛིན་མ་དྷུ་རའི་སྲིད་གཞུང་ལ་ཨ་མི་རི་ཀས་དཔལ་འབྱོར་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་བཙན་འགེལ་བྱེད་ཡོད་པར་གཡོལ་ཐབས་སུ་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་ཁང་མ་བརྒྱུད་པར་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གཞུང་གཉེར་རྡོ་སྣུམ་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་གིས་སྒེར་པ་ཚོར་ཚོང་འབྲེལ་བཙུགས་ནས་གྲོས་མཐུན་བཞག་ཡོད་

XS
SM
MD
LG