ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༧

རྒྱ་ནག་གིས་ཆེས་དེང་རབས་ཀྱི་འཕུར་མདེལ་ཚོད་བྱས་པ་མིན་ཟེར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གིས་ཉེས་དུས་ཤིན་དུ་མགྱོགས་ཚད་ནུས་པ་ཅན་དང་ཆེས་དེང་དུས་ཀྱི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཞིག་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་ཅིང་། ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲུང་དྲུང་ཆེས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོད་ལྟ་དེར་རྟོག་ཞིབ་གཟབ་ནན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་ནི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་མིན།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG