ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༥

ཨ་རི་དང་ཡུཀ་རེན་གྱིས་ཨུ་རུ་སུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལོག་པར་གདོང་ལེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། དེང་སྐབས་ཨུ་རུ་སུའི་གཞུང་གིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་སོགས་ལ་དམ་དྲག་ནན་པོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཨུ་རུ་སུའི་དམག་གིས་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་མི་དམངས་ལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཏུ་འཇུག་གི་མེད་པས་ཨ་རི་དང་ཡུཀ་རེན་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG