ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༨

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མར་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་འཆར་ཞིག་སྟོན་ཡོད་པ།


ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ཧའུ་ལི་ཡིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་བོད་ནང་བཙན་དབང་གིས་ངལ་རྩོལ་བཀོལ་གྱི་ཡོད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཊེ་ཌི་ཁུ་རུ་ཛི་སོགས་འཐུས་མི་བཅུ་ཡིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལ་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG