ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ཨ་རིས་དམངས་གཙོའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཐའེ་ཝན་གྱི་སྐུ་ཚབ་གདན་འདྲེན་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་བྷི་ལན་ཁིན་གྱིས་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ལ་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་སྐོང་འཚོགས་གནང་བའི་སྙན་ཞུའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ། མི་རིང་བར་ཨ་རིར་འཚོགས་འཆར་ཡོད་པའི་འཛམ་གླིང་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་དག་གི་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་སྟེང་ཐའེ་ཝན་གྱི་སྐུ་ཚབ་མི་སྣ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་པ་དང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG