ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༦

ཨ་རིས་ཐེ་ལྦན་ལ་ཆེས་དེང་དུས་ཀྱི་དམག་ཁྲབ་འཁོར་ལོ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་འཆར་ཡོད་པ།


ཨུ་རུ་སུས་ཡུག་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ལྟར་་རྒྱ་ནག་ནས་ཐེ་ལྦན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁར་ཁ་གཏད་གདོང་ལེན་ལ་ཕན་པའི་གྲ་སྒྲིག་གི་སླད་ཨ་མི་རི་ཀས་ཐེ་ལྦན་ལ་ཆེས་དེང་དུས་ཀྱི་དམག་གི་ལྕགས་ཁྲབ་འཁོར་ཁག་ཅིག་མཁོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཁག་གཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG