ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༠༩/༢༩

ཨི་རན་གྱི་ཚན་རིག་པ་དེ་ཨི་སི་རལ་གྱིས་ལྐོག་གསོད་བྱས་སྐད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་མཐོ་རིམ་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཞིག་གིས་ཉེ་ཆར་ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ཚན་རིག་པ་ཞིག་ལྐོག་གསོད་བྱུང་བ་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཨི་སི་རལ་འདུག་ཅེས་བཤད་ཀྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱི་སྲིད་གཞུང་གིས་སྔོན་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་འགྲེལ་བཤད་གང་ཡང་བརྒྱབ་མེད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG