ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

ཨ་རི་དང་ཉི་ཧོང་གི་མཉམ་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས།


ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་དང་ཉི་ཧོང་སྲིད་བློན་གཉིས་ཕོ་བྲང་དཀར་པོར་ཐུག་འཕྲད་གནང་གྲུབ་པའི་རྗེས་ལ་གྲོས་མོལ་གྱི་ནང་དོན་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཞིང་། དེའི་ནང་དུ་མ་འོངས་བར་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་དང་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་འགོག་ཐབས་དང་། ཐེ་ཝན་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་བཀོད་འདུག་ལ། ཉི་ཧོང་གཞུང་གིས་ཀྱང་དེ་ལུགས་བསྐྱར་དུ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།


འབྲེལ་ཡོད།

XS
SM
MD
LG