ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༢༥

ཨ་རི་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་གྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་དང་པོར་གྱུར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱ་ནག་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་གྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་དང་པོ་ཡིན་རུང་འདས་པའི་རྩིས་ལོ་དེར་ཨ་རི་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་གྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་དང་པོ་གྱུར་པ་དང་རྒྱ་ནག་ཨང་གཉིས་པར་ལྷུང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་ཡང་ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་འབྲེལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG