ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་རྒྱ་གར་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


དེང་སྐབས་ཨེ་ཤི་ཡར་རྒྱ་ནག་གི་སྟོབས་ཤུགས་ཧ་ཅང་རྒྱ་སྐྱེད་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གི་སྟོབས་ཤུགས་གཅོག་ཐབས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་གར་ལ་དམག་དོན་གྱི་ལས་རིགས་ཁག་ཅིག་མཉམ་བྱ་རྒྱུ་དེའི་ཁོངས་སུ་དུ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་དམག་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། ད་སྔ་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་རྒྱ་གར་ལ་དམག་དོན་འབྲེལ་བ་མེད་པ་གསར་འཛུགས་བྱ་ཐུབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་བཅངས་ནས་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་སྲུང་དྲུང་ཆེས་གཟའ་ཉི་མ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཉིན་གསུམ་གྱི་འཚམས་འདྲིར་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG