ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༥

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཧོང་ཀོང་གི་གནས་སྟངས་ལ་གསན་ཞིབ།


༄༅།། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཊོམ་ལན་ཊོ་སི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གིས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་མོར་ཧོང་ཀོང་གི་གནས་སྟངས་ལ་གསན་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་ཅིང་། ཞིས་ཅིན་ཕིང་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་སྲིད་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་ཇུས་དེས་ཧོང་ཀོང་མི་དམངས་ཀྱི་སེམས་ཁོང་གི་རང་དབང་མངོན་འདོད་ཀྱི་མེ་ལྕེ་འཇོམས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG