ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༧

ཨ་རིས་ཉི་ཧོང་གི་མཚོ་གླིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཤར་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ཆགས་པའི་གླིང་ཕྲན་གསུམ་གྱི་བདག་དབང་ལ་རྒྱ་ནག་དང་ཉི་ཧོང་གཉིས་ཀས་རྩོད་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གིས་གླིང་ཕྲན་དེ་དག་ཡོད་སའི་མངའ་ཁུལ་ལ་དཔུང་འཛུལ་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་དང་ཉི་ཧོང་གི་མཚོ་ཁའི་བདག་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་བཅས་ལ་ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG