ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༩

རྩོད་གླེང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་དོན་ཐད་ཨ་རིར་ཐོབ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གིས་ཆེས་དཀོན་པའི་གཏེར་དངོས་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཕྱིར་ཚོང་བྱ་རྒྱུར་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་གནད་དོན་ཐད་ཨ་མི་རི་ཀར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
XS
SM
MD
LG