ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

ཨ་རྒྱ་གཉིས་ཧོང་ཀོང་གི་གནད་དོན་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྩོད་གླེང་བྱུང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་གསར་པ་ཞེས་པ་ཞིག་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཁང་ཛ་དྲག་གི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་ཧོང་ཀོང་གི་གནད་དོན་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱ་དགོས་ཞེས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་དགོས་འདུན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགག་པ་བརྒྱབ། དེར་བརྟེན་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གིས་ཡ་ལན་སློག་པ་སོགས་ཀྱི་རྩོད་གླེང་ཆེན་པོ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG