ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༢/༢༣

བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས།


༄༅།། དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༤༦་པ་དེ་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ད་ལོའི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟིན་ཐོར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་དགོས། ལྷག་པར་དུ་བོད་དང་ཞིན་ཅང་། ཧོང་ཀོང་གི་ཆེད་དུ་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཅར་འདྲི་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG