ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༩

བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༤༦་པ་དེ་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ད་ལོའི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟིན་ཐོར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་དགོས།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG