ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཧོང་ཀོང་བ་ཚོས་ཀུ་ཤུ་ཚགས་པར་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་ཧོང་ཀོང་གི་ཀུ་ཤུ་ཚགས་པར་གྱི་སྦྱིན་བདག་ཇཱི་མཱི་ལེས་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ལྟར་གཏམ་བརྗོད་རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱད་པའི་སྟབས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ཕྲད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG