ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༢

འཛམ་གླིང་མི་མང་ས་ཡ་མང་པོས་བཀྲེས་ལྟོགས་མྱོང་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ།


༄༅།། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཟས་ཆས་འདུ་འགོད་ལྷན་ཁང་གིས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་མི་གྲངས་ས་ཡ་༤༥་ཡས་མས་ཤིག་ལ་བཟའ་ཆས་འདང་ངེས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་ཅིང་། དེའི་གྲས་ཀྱི་ཆེ་མང་ཤོས་ནི་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་ཡིན་པར་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མི་ས་ཡ་༩་མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་ལ་ད་ལྟ་ནས་མུ་གེའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG