ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

སའི་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་འགོག་པར་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱས་འཛོམ་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་བཞིན་པ་དེའི་སྐབས་སུ་འཛམ་གླིང་གི་སའི་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ་འགོག་ཐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་ནག་རླངས་ཉུང་འཕྲི་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ་ཞུས་ཤིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG