ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་སི་རི་ཡའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས།


སི་རི་ཡའི་ནང་རོགས་རམ་དགོས་གལ་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་། སི་རི་ཡ་ནང་གི་ངལ་སེལ་གྱི་ལས་མི་རྣམས་ཀྱིས། ཟླ་བ་མང་པོའི་རིང་འབྲེལ་ མཐུད་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་མི་གྲངས་ས་ཡ་གཉིས་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུར། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལས་ འཛིན་ལྷན་ཁང་གི་བྱ་ཐབས་གསར་པ་དེས། ཕན་ཐོགས་སྲིད་པ་ཡིན་ལུགས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྤྱོད་བདེ་རྩའི་ལས་དོན་གྱི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་ལས་ཁང་ནས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG