ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་པས་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་དྲི་བ་བཏང་བ།


འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཞིབ་འཇུག་པས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལན་འདེབ་དགོས་པའི་ཛ་དྲག་གི་ སྙན་ཞུ་བཏང་བའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་ལན་འདེབས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ཇྷི་ནིཝར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་དོན་བཅོད་ཁང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ ཐད་ཀྱི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ ནས་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གཤམ་ལ་གསན་གནང་གི་རེད།
XS
SM
MD
LG