ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་ལ་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་ལ་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་༦་དང་ས་ཡ་༦་རོགས་རམ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག་པའི་སྐོར། རོ་ཡེ་ཊར་སི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་སོགས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG