ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མ་ལའེ་ཤིས་ཡའི་གནམ་གྲུ་བསྟོར་བའི་དོན་རྐྱེན་དེ་དམག་འཐབ་ཉེས་ཅན་ལ་བརྩི་སྲིད་པ།


ཡུས་ཁི་རན་ནང་མ་ལའེ་ཤིས་ཡའི་གནམ་གྲུ་བསྟོར་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་ནས་ཉི་མ་༡༡་ཙམ་ཕྱིན་སྐབས་འདིར། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡིས། བྱ་སྤྱོད་དེའི་ཐད་འགན་འཁྲི་ཡོད་མཁན་སུ་ཡོད་པ་དེ་དམག་འཐབ་ཀྱི་ཉེས་ཅན་པ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG