ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༡༨

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས།


འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་མེད་བརྡལ་བཤིག་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཚོའི་ཚེ་སྲོག་ལ་ཡང་ཉེན་ཚབས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་རིང་དེར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG