ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་འགོ་གཙོས་བྷ་ཌན་ལ་མངགས་བརྗོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་མཐོ་རིམ་ལས་འཛིན་ལྷན་ཁང་གི་འགོ་གཙོས་ཨ་རིའི་འདེམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་ཨ་མི་རི་ཀས་ཕྱི་མི་གནས་སྤོར་བའི་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་ཁ་བྲལ་གཏོང་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་དང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG