ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

བར་སྣང་དུ་ནག་རླངས་གཏོང་རྒྱུ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱས་འཛོམ་ཚོགས་ཆེན་འཚོག་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེས་འཛམ་གླིང་གི་སའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་ཚད་དྲོད་ཆེ་རུ་གཏོང་བའི་ནག་རྫས་དུད་རླངས་བར་སྣང་ཁམས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་འཕྲལ་དུ་ཉུང་འཕྲིན་བྱེད་དགོས། འདི་ནི་ཛ་དྲག་གི་ལས་དོན་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་ལ་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཞེས་ནན་སྐུལ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG