ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༠

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡང་ཚོགས་པ།


འཛམ་གླིང་གི་ནང་དབུལ་ཕོངས་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་མཚོན་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཁག་འགྲུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལ་སྲིད་གཞུང་རེ་རེའི་ངོས་ནས་སྲུང་རྩི་བྱ་རྒྱུ་གོང་མ་ཐོར་གཏོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་ལུགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG