ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

བོད་པ་དང་ཡུཀ་རེན་བ་ཚོས་ཕན་ཚུར་རྒྱབ་སྐྱོར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེ་ཝན་དུ་གནས་འཁོད་བོད་པ་ལས་འགུལ་བ་ཚོས་ཨུ་རུ་སུའི་དམག་གིས་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པར་ངོ་རྒོལ་དང་ཡུཀ་རེན་མི་དམངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ཐེ་ཝན་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་ཡུཀ་རེན་གྱི་ཚོགས་ཁག་ཅིག་གིས་ཀྱང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG