ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

ཨུ་རུ་སུའི་བཙན་འཛུལ་དང་ཨུ་རྒྱ་ཡུ་གསུམ་གྱི་འབྲེལ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨུ་རུ་སུས་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུའི་འབྲེལ་ལམ་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་བཅས་ལ་འགལ་ཟླ་ཡོང་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གིས་འགལ་ཟླ་དེར་གདོང་ལེན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཁག་ཅིག་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG