ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༡

ཨ་རིར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་ནད་པའི་ཟིན་ཐོ་གསར་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀར་རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་གཅིག་པོར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་ནད་པ་གསར་པ་༥༥༠༠༠་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་འགོ་ཚུགས་ནས་བཟུང་སྟེ་ཉི་མ་གཅིག་ལ་འདི་འདྲའི་ནད་དུག་འགོས་པའི་ནད་པ་གསར་པ་ཐོན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་ཟིན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG