ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༧/༡༩

རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རིའི་འཕྲུལ་ཆས་སྤྱད་ནས་ཡུ་གུར་བ་ཚོར་ལྟ་རྟོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོག་དུས་བབ་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཞིན་ཅང་ས་ཁུལ་གྱི་ཡུ་གུར་བ་ཚོར་ལྟ་རྟོག་ནན་མོ་བྱེད་པར་གང་ས་གང་དུ་ལྟ་རྟོག་པར་ཆས་བཙུགས་ཡོད་པའི་སྣང་ཚུལ་ཡ་ང་བ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG