ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

ཨ་རྒྱའི་འགལ་བས་འཛམ་གླིང་དུམ་བུར་གཏོང་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ།


༄༅།། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེས་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགལ་ཟླ་འདིས་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་པོ་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་དང་དམག་དོན་འཐབ་ཇུས་མི་འདྲ་བའི་ཤོག་ཁག་གཉིས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཡོད་ཅིང་། འཛམ་གླིང་འདིར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཁ་འཐོར་དུ་མི་སྡོད་པར་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ནས་འདུག་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག་བཏང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG