ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༥

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཉིན་བཅུའི་དྲྭ་ལམ་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དང་ས་གནས་ཡན་ལག་ཁག་གིས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་ཉིན་བཅུའི་དྲྭ་ལམ་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ཅིང་། ལས་འགུལ་འདིའི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཐོག་མ་ནས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ལ་སྡོན་འགོག་གི་ལས་དོན་ནན་པོ་ཞིག་བསྒྲུབས་མེད་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་རིམས་ནད་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ལ་སྦ་གསང་བྱས་པ་སོགས་ཀྱིས་དེང་སྐབས་གོ་ལའི་ཁྱོན་འདིར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་འཕྲད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG