ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཁམས་ནགས་ཤོད་དུ་སླར་ཡང་གཞས་པ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་།


ཁམས་ནགས་ཤོད་འབྲི་རུ་རྫོང་དུ་བོད་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྔར་བཞིན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ལག་ལྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་སླར་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་ནགས་ཤོད་ས་གནས་ཀྱི་བོད་པ་གཞས་པ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG