ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༧

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་སྡོད་ཁྱིམ་དང་ས་གནས་སྐོར།


བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱི་སྡོད་གནས་ས་ཁུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས། འཚོ་ཐབས་དང་ཤེས་ཡོན། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཁོང་དང་ངོ་ཤེས་འདྲིས་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོཌ་ནང་བཞུགས་པ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་སུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG