ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཨི་རན་གྱི་གནད་དོན་ལ་འོས་ཤོག་འཕེན་འཆར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་འཁོར་འདིར་ཨ་རིས་གྲོས་འགོ་བཏོན་པ་ལྟར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཨི་རན་ལ་མཚོན་ཆ་ཉོ་ཚོང་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་བཙན་འགེལ་བྱེད་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་གཏོང་ཕྱོགས་ལ་འོས་ཤོག་འཕེན་རྒྱུ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་འོས་བསྡུ་དེའི་སྐབས་སུ་ཨ་རིར་ཕམ་ཉེས་འབྱུང་སྲིད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG